Ten huize van

We stimuleren wachters om samen te komen ‘ten huize van’. Geen grote groepen, maar kleine groepjes van ten hoogste 12, 13 man. Zodra meer wachters de wachtersbijeenkomsten bezoeken adviseren we om een tweede wachtersgroep ‘ten huize van’ te beginnen. Splits de huisgroepen zodra er twintig of meer wachters bijeen komen. Het spreekt vanzelf dat de verschillende huisgroepen onderling goed contact houden.

Natuurlijk is het mooi om geregeld samen te komen in grotere groepen. Geregeld zouden regionale wachtersbijeenkomsten georganiseerd kunnen worden waar wachters elkaar ontmoeten. Voor bijbelstudies, aanbiddings- en overige speciale bijeenkomsten is het aan te raden om deze gezamenlijk te organiseren. Maar de eigenlijke basis ligt thuis in huiselijke kring. Elk huis verspreidt de eigen identiteit van haar bewoners. Geniet van deze diversiteit. Maak het gezellig, neem iets te eten mee, Scheep de vrouw des huizes niet op met de volle verantwoording voor het culinaire aspect. (In Israël nemen bezoekers zelf voedsel en lekkernijen mee… ook regelen we met elkaar de afwas. Neem deze oosterse traditie over!) Houd het huiselijk.

Ik geef je enkele tips die je er van kunnen weerhouden om er een pseudo miniatuur kerkdienst van te maken. We zitten ongemerkt zo weer in Rome…

 • Eet met elkaar
 • Wees gericht op Israël. Om Sions- en Jeruzalems wil niet zwijgen.
 • Ieder heeft iets (geen uitgesproken eenhoofdig leiderschap)
 • Proclamatie, (kort en krachtig), ‘herinneren aan’, geen gebeden, degene die proclameert gaat staan, als hij/zij daar toe in staat is.
 • Houd je ogen geopend. (wachters kijken hun Vader aan)
 • Geen ‘terugkeer’ naar judaïsme of talmoedisch Jodendom
 • Geen discussies die afleiden van de eigenlijke wachtersopdracht
 • Jesaja 62 en Psalm 149 kunnen dienen als een goede leidraad. Psalm 149 begint met lofzang en gaat over in geestelijke strijd. ( ‘Met lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard in hun hand, (…) het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie voor al zijn getrouwen.’ Wachters proclameren niet in ‘eigen autoriteit’, maar dragen de mantel van de heraut. Zij spreken met het gezag van hun Heer, Jeshua.
 • Componeer en zing wachtersliederen, gericht op Israël
 • Bid om de gave van onderscheiding
 • Wees nederig maar vrijmoedig!

Natuurlijk valt er veel toe te voegen aan dit beknopte lijstje. Door ontmoeting met anderen kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Net als de wachtersdienst op de muren van Jeruzalem zal dit ‘ten huize van’ initiatief een avontuurlijke weg inslaan.

Inmiddels ontstaan – overal verspreid – steeds meer wachterskringen ‘ten huize van’. Deze wachtersbeweging zal niet meer te stoppen zijn. Deze wachtersbeweging ‘ten huize van’ zal zich organisch ontwikkelen en onafhankelijk blijven. Zoek contact met andere wachtersgroepen.

Er worden geen hiërarchische verbindingen gelegd met lokale kerkgemeenschappen.

Via deze site kunnen bijzondere ervaringen en getuigenissen gedeeld worden.

Als er behoefte bestaat aan meer onderwijs en toerusting, neem contact met ons op!