Over Stichting Jesaja 62

Naam
Stichting Jesaja 62

RSIN
853112125

Contactgegevens
J.J. Allanstraat 361
1551 RH Westzaan
stichtingjesaja62@gmail.com
www.wachters.nu

Doelstelling
– Het bieden van hoop en troost aan het Joodse volk, door een actieve houding van dienstbaarheid en liefde.
– Het financieel ondersteunen van hen die, indachtig Jesaja 62:6-7, gehoor hebben gegeven aan de wachtersroep om dagelijks een proclamatiewandeling te maken over de muren van Jeruzalem.

Beleidsplan
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren en stimuleren van proclamatiewandelingen over de muren van Jeruzalem;
– het organiseren van wachtersbijeenkomsten en -avonden in Nederland en België;
– het geven van Bijbels onderwijs en het verzorgen van lezingen in Nederland en België;
– het verrichten van die handelingen, die nodig of nuttig zijn voor het uitvoeren en mogelijk maken van het doel van de Stichting.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die elk gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn met een andere bestuurder.

Namen van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit Tom Thomas (voorzitter), Ethnan Thomas (penningmeester) en Ste-fan Kooi (secretaris).

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de Stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het afgelopen jaar heeft de Stichting een aantal wachtersavonden georganiseerd in Westzaan, ‘s-Gravendeel en Jeruzalem. Met name de (maandelijkse) wachtersavonden in Westzaan werden goed bezocht. Ook de avonden in ‘s-Gravendeel, waarvoor ds. Henk Poot en Albert de Hoop als gastsprekers waren uitgenodigd, werden goed bezocht (gemiddeld 100 bezoekers per avond). De contacten in Israël zijn het afgelopen jaar verder uitgebreid en geïntensiveerd. De dagelijkse proclamatiewandelingen konden onverminderd worden gecontinueerd; de ene keer met een kleine groep wachters, de andere keer met een grote groep van tientallen wachters.

Financiële verantwoording
De Stichting heeft zelf geen inkomsten gehad in 2018 en ook geen uitgaven. De kosten van de door de Stichting georganiseerde activiteiten werden gefinancierd door bij de organisatie betrokken personen.