Bas en Anja van Twist

Bas: ik ben getrouwd met Anja, we wonen in ‘s-Gravendeel (ZH) en we hebben vier kinderen.

Bas & Anja van TwistBas & Anja van Twist

Wij vinden het een voorrecht om wachter te zijn en onze Hemelse Vader dagelijks te herinneren aan Zijn beloften van troost, herstel en eenheid voor Zijn land en volk. Als je God lief hebt, kun je niet om Zijn Eniggeboren Zoon Jeshua heen, maar evenmin om Zijn eerstgeboren zoon Israël. Israël is Zijn oogappel, maar ook het centrum van Zijn hart. Als God spreekt over Zijn volkZijn land en Zijn stad, dan doet Hij dat met hartstocht! En dat ervaren wij wanneer we in Israël zijn, als we in Jeruzalem rondwandelen, de stad die Hij heeft uitgekozen om er Zijn Naam te laten wonen, de stad van waaruit koning Jeshua straks zal regeren.

Sinds 2012 komen wij als familie wekelijks ‘ten huize van’ bij elkaar om te proclameren en om met elkaar de Bijbel te bestuderen. Daarnaast organiseren wij regelmatig wachtersbijeenkomsten in ‘s-Gravendeel, waarvoor wij sprekers uitnodigen.