Over Wachters.nu

Wachters die een aantal proclamatiewandelingen hebben meegemaakt op de muren van Jeruzalem geven dikwijls te kennen dat zij zich – eenmaal terug in Nederland – soms onbegrepen voelen. Waar, en met wie kunnen zij hun passie en nieuw verworven openbaringskennis delen? Niet zelden worden hun wachterservaringen niet begrepen of zelfs gekleineerd. Soms wordt hen zelfs onomwonden te verstaan gegeven dat er binnen ‘deze gemeente’ geen plaats is voor wachters die onvoorwaardelijk in de bres staan voor Israël.

‘Wie neemt ons bij de hand’, krijgen we vaak te horen tijdens spreekbeurten en op de muren van Jeruzalem. ‘Waarom horen wij deze wachtersboodschap niet in onze kerk?’

In veel gemeenschappen wordt Israël gemarginaliseerd tot een lastig ‘thema’. De ijver om vooral geen onrust en verwarring te creëren binnen de goegemeente wint het glansrijk van de urgentie om te ontdekken wat de werkelijke, bijbelse betekenis is van Israël in Gods wonderbaarlijke verzoeningsplan met onze wereld.

De passie die wachters ontvingen in Jeruzalem dreigt te vervagen.

Juist nu Israël steeds meer in de hoek gedreven wordt zal de wachtersroep krachtig moeten klinken. In Jeruzalem, maar ook in ons eigen land. God zelf roept wachters en stelt hen aan op de muren van Jeruzalem (Jes. 62:6). De pijnlijke vaststelling is dat niet alleen Israël geïsoleerd raakt, maar dat dit lot ook hen treft die zich – onvoorwaardelijk – naast Israël opstellen. Het wachterschap is geen hype, maar een onmisbaar en tot nog toe onderbelicht aspect van Gods plan ter voorbereiding van de glorieuze terugkeer van de Messias.

Wachters hebben elkaar nodig!

Hoe houd je je wachterspassie levend? Waar halen wachters hun voeding vandaan?

Juist om tegemoet te komen aan deze vraag willen wij onderlinge ontmoetingen stimuleren en faciliteren. Zowel praktisch als geestelijk.

Nee, deze wachtersbeweging is geen afscheidingsbeweging maar keert juist terug naar haar oorspronkelijke, Joodse wortels. Tweeduizend jaar christelijke theologie heeft ons van Jeruzalem naar Rome weggevoerd. Onze kerkvaders meenden een theologie te kunnen boetseren zonder Gods eerstgeboren zoon, Israël (Ex. 4:22). We zijn inmiddels hopeloos verdwaald in het Romeins-christelijke labyrint. Het is de hoogste tijd om op onze heilloze schreden terug te keren.

De behoefte groeit om kennis te maken met gelijkgestemden. Nieuwe vrienden met wie de wachtersdienst – ook in Nederland en België – kan worden voortgezet.

Wij willen dit initiatief van harte stimuleren en aanbevelen. Juist daarom hebben we besloten deze ‘wachters.nu’-site te starten.

We leven in spannende en beslissende dagen. Terwijl westerse landen zich steeds kritischer opstellen richting Israël en ook steeds meer religieuze en geestelijk leiders meehuilen met de politiek correcte wolven, vormt zich een radicale Gideonsbende van wachters die niet meer zwijgt om Sions wil. Gelovigen die de weg bereiden en stenen opruimen.

God zelf plaats Israël prominent in het centrum van zijn handelen. De schijnwerpers van zijn aandacht staan volop gericht op het herstel van deze verwaarloosde en vervallen hut van David. (Amos 9:11)

God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen! ‘De tijd van genade is gekomen,  dit is het uur…’ (Psalm 102:14)  Wachters begrijpen dat zij worden opgeroepen om – samen met Hem – op te staan om Gods opdracht, omschreven in Jesaja 62, te gehoorzamen.

Wij, gelovigen-uit-de-heidenen worden uitgenodigd om Hem te assisteren bij deze herstelwerkzaamheden. Niet als politieke propagandisten of als religieuze macho’s, maar als eenvoudige, gelovige wachters die zich bewust zijn van hun onverbrekelijke verbondenheid met Gods uitverkoren volk.

Gehoorzaamheid aan deze opdracht mag beschouwd worden als een belangrijke – in mijn ogen zelfs als de belangrijkste opdracht voor de gemeente-uit-de-volken in deze beslissende eindtijd. De chaos in het Midden-Oosten neemt zienderogen toe, maar ook de richtingloosheid binnen de christengemeenten neemt soms uiterst pijnlijke vormen aan.

God biedt ons een laatste kans om alsnog de wachtersopdracht te vervullen. Laat deze gelegenheid niet aan je voorbij gaan. Grijp hem!