Sneeuw op de muur.

Vrijdag 20 februari, na één nacht sneeuw is Jeruzalem gehuld onder een maagdelijk witte deken. Het leven in Israël ligt plat, Israël op zijn stilst. Waar Israël berekend is op elke vorm van terroristische activiteit en dat iedereen weet wat hij moet doen is dit een schril contrast met sneeuw. Sneeuw doet bijna het hele…
02 wachters bij Johan en Aukelien

“Er zijn tijden, waarin woorden en geschriften niet meer toereikend zijn om de hoognodige waarheid duidelijk te maken. In zulke tijden moeten daden en lijdensakten van de heiligen een nieuw alfabet scheppen om het geheim van de waarheid nieuw te onthullen.” (Michael Baumgarten, 1891)Verse pruimentaart en een warm welkom in de wachtershut. Israëls vlag wappert…
Dick en Leunemieke van 't Riet

Toen we in 2008 voor het eerst voet zette op de muren van Jeruzalem konden wij niet voorzien wat daar het gevolg van zou zijn …Want toen we daar, aan het eind van onze eerste rondreis door Israël, stonden en de woorden en beloften van God op de muren hardop proclameerden, was het alsof we…
Matse als beeld van de Messias

Lezend in de, vandaag de dag zeer actuele, profeet Zacharia, komen wij in hoofdstuk 3:8 b het woord Spruit tegen: “Want zie, Ik zal Mijn knecht, de Spruit, doen komen.” In sommige vertalingen wordt het woord Spruit ook wel vertaald met Telg. Opnieuw lezen we over deze Spruit verderop in Zacharia, in hoofdstuk 6:12: “Alzo…

Ons bezoekje aan Nati Rom in Shilo op 13 maart j.l. kreeg een bijzonderewending toen we de plek bezochten waar de restanten van het prachtige nieuwehuis van één van de settlers lagen, dat op last van de Israelische regeringwas vernietigd.We hadden maar kort met Nati gesproken, hij moest met de eigenaar van hetvernielde huis naar…