Ik was erbij

Weblog van Bas van Twist, november 2017De discipelen hadden heel de maaltijd al het gevoel dat er iets stond te gebeuren. Dat begon al aan het begin, toen Jeshua hen vertelde dat Hij er hevig naar had verlangd dit pesachmaal met hen te eten (Lucas 22:15). Die opmerking gaf hun een onbestemd en onrustig gevoel,…
Psalm-110

Psalm 110 Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn Heer: Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van Je vijanden een bank voor Je voeten.’ Uit Sion reikt de HEER U de scepter van de macht, U zult heersen over Uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat U ten

Veertig jaar na de uittocht uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sluit God met Israël opnieuw een verbond, als aanvulling op het verbond dat Hij bij de Horeb met het volk heeft gesloten. Bij monde van Mozes houdt God de Israëlieten de geboden en wetten voor waaraan ze zich moeten houden…
Horen-zien-zwijgen

Het gebeurt niet iedere dag dat je een ‘horende, ziende en zwijgende’ Einstein; de grootste fysicus aller tijden tegenkomt op de vlooien markt in Old Jaffa, Israël, het thuisland van de Joodse bolleboos.Einsteins (mysterieuze) relativiteitstheorie brengt je met zijn logica feilloos van A-naar-B, maar in onze verbeelding brengt het beeld in Old Jaffa ons naar…
Genetische manipulatie

Weblog van Bas van Twist, oktober 2016Genetische manipulatieIn Genesis 6 lezen we over een fatale ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. Als de mensen zich op de aardbodem beginnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen worden geboren, kiezen Gods zonen, בני האלהים (beni ha-elohim), de mooiste meisjes uit en verwekken bij hen kinderen. Maar het zijn…
Bijzondere ontmoetingen

Eens is Mozes de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro aan het weiden. Als hij met de kudde de berg Sinaï nadert, ziet hij een wonderlijk verschijnsel.Exodus 3:2-6 – Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond…
Een onzichtbare werkelijkheid

Efeziërs 6:12 – Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust dat er ergens in een hemels gewest over hem gesproken werd. Hij had er geen idee van dat niet…

Door: Bas van Twist, mei 2015Tientallen keren wordt Jeshua in de Bijbel Zoon van God genoemd. Deze eerbiedwaardiger naam (Hebreeën 1:4) is door de leer van de drie-eenheid helaas veranderd in God, de Zoon. Volkomen ten onrechte.De uitdrukking God, de Vader komen we wel regelmatig tegen in de Bijbel. In 1 Korintiërs 8:6 lezen we:…
Beroepsvisser

Als kind zat ik uren met mijn vader aan de waterkant te vissen, genietend van de stilte en de natuur. Bij toeval kreeg pa soms een vis aan de haak, we keken elkaar even aan, trokken de vis op het droge en gooiden ze snel terug in het water. Vervolgens droomde ik weer verder…
Sneeuw op de muur.

Vrijdag 20 februari, na één nacht sneeuw is Jeruzalem gehuld onder een maagdelijk witte deken. Het leven in Israël ligt plat, Israël op zijn stilst. Waar Israël berekend is op elke vorm van terroristische activiteit en dat iedereen weet wat hij moet doen is dit een schril contrast met sneeuw. Sneeuw doet bijna het hele…
Bloeiende amandelboom

17 februari 2015Een heftige storm raast minstens twee dagen over Jeruzalem. Een grauwe deken van Saharazand hangt zwaar boven de stad waardoor de Holy City een apocalyptische aanblik heeft. Waag je je buiten, dan knarst het zand tussen je tanden. De bezoekers van de Day Care waar we als vrijwilliger werken komen mondjesmaat voor dagbesteding,…
Koning Willem-Alexander

Wij staan vandaag een half uur stil in ‘Kamp Westerbork’ als de namen van o.a. de Joodse familie Meyer in de leeftijd van nul tot tachtig plus worden uitgesproken. Eens blinkende sterren zich van geen kwaad bewust, stralend in de schakelketting van ‘het geslacht Meyer’. Kippenvelmomenten dat er in WO II grote gaten zijn geslagen…