Als klei in de handen van een pottenbakker.

Veertig jaar na de uittocht uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sluit God met Israël opnieuw een verbond, als aanvulling op het verbond dat Hij bij de Horeb met het volk had gesloten. Bij monde van Mozes houdt God de Israëlieten de geboden en wetten voor waaraan ze zich moeten houden…
Karmozijnwormpje

Psalm 22:7 (hsv)Maar Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.In deze psalm spreekt de Messias, door de mond van David, over de weg die Hij moet gaan. Het zijn aangrijpende woorden, die een millennium later exact zo in vervulling zijn gegaan als David had…
STARS

Weblog van Bas van Twist, oktober 2018We staan er wellicht nooit bij stil, maar zo’n vijfentwintig eeuwen moest de mensheid het in eerste instantie doen zonder geschreven openbaring van God. De Eeuwige gaf Zijn Thora immers pas toen Zijn volk uit Egypte trok. Tot die tijd moest de mens het doen met de lichten, die…

Weblog van Bas van Twist, juni 2018In Openbaring 11:3-13 lezen we een bijzonder verhaal, waarover al velen het hoofd hebben gebogen en waarover allerlei theorieën bestaan. Het gaat over Gods twee getuigen, die van Hem macht krijgen om te profeteren. Ze doen dat gedurende 1260 dagen, gehuld in een boetekleed. Echter, als zij hun getuigenis…
Ik was erbij

Weblog van Bas van Twist, november 2017De discipelen hadden heel de maaltijd al het gevoel dat er iets stond te gebeuren. Dat begon al aan het begin, toen Jeshua hen vertelde dat Hij er hevig naar had verlangd dit pesachmaal met hen te eten (Lucas 22:15). Die opmerking gaf hun een onbestemd en onrustig gevoel,…
Psalm-110

Psalm 110 Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn Heer: Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van Je vijanden een bank voor Je voeten.’ Uit Sion reikt de HEER U de scepter van de macht, U zult heersen over Uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat U ten

Veertig jaar na de uittocht uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sluit God met Israël opnieuw een verbond, als aanvulling op het verbond dat Hij bij de Horeb met het volk heeft gesloten. Bij monde van Mozes houdt God de Israëlieten de geboden en wetten voor waaraan ze zich moeten houden…
Horen-zien-zwijgen

Het gebeurt niet iedere dag dat je een ‘horende, ziende en zwijgende’ Einstein; de grootste fysicus aller tijden tegenkomt op de vlooien markt in Old Jaffa, Israël, het thuisland van de Joodse bolleboos.Einsteins (mysterieuze) relativiteitstheorie brengt je met zijn logica feilloos van A-naar-B, maar in onze verbeelding brengt het beeld in Old Jaffa ons naar…
Genetische manipulatie

Weblog van Bas van Twist, oktober 2016Genetische manipulatieIn Genesis 6 lezen we over een fatale ontwikkeling in de wereldgeschiedenis. Als de mensen zich op de aardbodem beginnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen worden geboren, kiezen Gods zonen, בני האלהים (beni ha-elohim), de mooiste meisjes uit en verwekken bij hen kinderen. Maar het zijn…
Bijzondere ontmoetingen

Eens is Mozes de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro aan het weiden. Als hij met de kudde de berg Sinaï nadert, ziet hij een wonderlijk verschijnsel.Exodus 3:2-6 – Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond…
Een onzichtbare werkelijkheid

Efeziërs 6:12 – Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust dat er ergens in een hemels gewest over hem gesproken werd. Hij had er geen idee van dat niet…