Wachtersreizen

Soldaten met TefilinSoldaten met Tefilin

Met een glinstering in mijn ogen en een glimlach om mijn mond zeg ik: “We wandelen elke dag op de muren van de oude stad van Jeruzalem. Staan op enkele plaatsen stil en proclameren luid de beloftes van Vader voor het volk en het land Israël en de stad Jeruzalem!”

Met een blik van ‘Wat doe je precies?’ staart men terug. Na een korte en enthousiaste aanvulling van mijn kant, komt de eerste vraag; “En, dat doen jullie … elke dag?”

Men kan het zich niet voorstellen wat een impact het heeft om de eeuwige God, Israëls God en Vader, te herinneren aan zijn Woord. In opdracht nota bene van Hem zelf! (Jes. 62:6)  Als één grote zegen naar het volk Israël.

“Weet je, woorden kunnen een enorme kracht hebben en zaken totaal veranderen of op z’n kop zetten!” Dat is taal die men meestal wel begrijpt.

“En als Hij zelf de opdracht geeft aan de gemeente om de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend te maken aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, dan wordt proclameren ‘frontlinie-werk’!” (Efeze 6:12; 3:10)

We ervaren heel sterk dat we daarmee pal naast Israël staan dat van God de opdracht heeft gekregen om ‘het geschreven recht aan volken en hun wereldheersers te voltrekken’. (Psalm 149)

“Hoe zijn jullie daartoe zo gekomen?” Tja, hoe leg je kort uit dat Vader iets totaal nieuws aan het doen is? Dat Hij juist in deze tijd nieuwe openbaringen geeft aan hen die bereid zijn om werkelijk te luisteren en die bereid zijn om al hun tradities en overtuigingen in een open hand naar Vader op te heffen?

“Vader is in deze tijd opgestaan en is vol compassie voor Israël naar Sion, Jeruzalem, gegaan. Zijn hart brandt voor deze eerstgeboren Zoon van Hem. Zou mijn hart dan ook niet in vuur en vlam gaan staan?” Als je vervolgens de Bijbel laat spreken over het Vaderhart, begint bij veel mensen het kwartje te vallen. “Maar er is meer dan de emoties van Vader herkennen! Gaan we ook doen wat Hij doet?” Zoals Jeshua aangaf: Ik kan niets uit mijzelf doen, ik kan alleen doen wat ik de Vader zie doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.”(Joh. 5:19)

Zien wat de Vader doet! Dat is één van de redenen waarom we mensen uitdagen met onze Wachtersreizen mee te gaan naar Jeruzalem, naar de oude muur om Hem te herinneren aan zijn Woord. Met eigen ogen te zien wat Vader aan het doen is. Te lezen en te onderscheiden in de Bijbel wie Hij is en wat op zijn planning staat.

Wil jij ook een Wachter zijn op de muren van Jeruzalem, de beloften van Vader proclameren, onvergetelijke ontmoetingen hebben met je Joodse broers en zussen en je solidariteit betuigen met het uitverkoren volk, dat steeds meer alleen komt te staan? Wil je ook nog meer zien van het fascinerende land, zoals de Golan in het noorden en Arad & Sderot in het zuiden?

Ga met ons mee!

o.l.v. Ton & Tineke Nennie

Prijs: ong. € 1545

Mis deze kans niet en neem zo spoedig mogelijk contact op met mij.

Ton Nennie

telefoon: 06-28027066
Email: tonnennie@gmail.com

Geplande reizen bekijken .