Beroepsvisser

Beroepsvissers

Als kind zat ik uren met mijn vader aan de waterkant te vissen, genietend van de stilte en de natuur. Bij toeval kreeg pa soms een vis aan de haak, we keken elkaar even aan, trokken de vis op het droge en gooiden ze snel terug in het water. Vervolgens droomde ik weer verder in mijn kinderparadijs en pa zag alle vogels weer vliegen. Onze amateur hengelsport ging grotendeels aan mijn moeder voorbij maar eenmaal ouder wilde ik ‘visser van mensen’ (hulpverlener) worden. In een opvoedkundig keukentafelgesprek met mijn moeder zei ze wijs: ‘gooi het net eens aan de andere kant amateurtje, richt je op de hengel’, als jij mensen wilt helpen, ‘geef ze dan geen vissen, maar een hengel’. Leg ze vooral niet in de luiers, laat ze zelf nadenken, maak mensen zelfredzaam om tot bestemming te komen. ‘Ga naar diep water’ zei Jeshua tegen Petrus en ‘de put is diep’ om Geest en Waarheid te ‘putten’ zei Hij tegen de Samaritaanse. Het Levende water komt je niet zomaar aanwaaien, ‘zoekt, en je zult een complete koerswijziging meemaken!’

Maar dan… Als je hét vindt, hét van Hem verwacht, je mond opendoet, kom je de beroepsvissers tegen in de kerkgemeente. Simon Petrus, Jacobus en Johannes (Lucas 4) harde werkers met expertise in hun CV, geen amateurtjes maar beroepsdeskundigen. ‘Een leek’ – Jeshua stapt in de boot, profeteert en doorziet, opent de ogen en oren van de discipelen waar ze zelf mank gaan, ‘gooi het net in dieper water’. Een complete koerswijziging en de ‘wonderbare visvangst’ volgt. We kunnen wel stellen dat de netten aardig leeg raken in de kerk van vandaag. Aan het roer van het kerkschip staan steeds meer beroepsmatige strategen, onkreukbare, religieus correcte redders vallen op, worden voorgedragen en ingezegend. Ze dienen als ruggengraat in de kerkgemeente om het evenwicht te bewaren, delegeren de visjes in de mond van de stoelzitters, zondag op zondag keurige orde van dienst, verstand op nul, blik op de preekstoel. Stoorzenders die hun mond opendoen passen niet in een a-b-c-concept, ze stappen uiteindelijk door tranen heen in de reddingsboot omdat ze de controlegrip cq. manipulatie van de methodische kerk niet verdragen, beseffend dat flitsend management in G’ds Gemeente niet is opgewassen tegen wilde stormen die om Israël draaien.

‘Blijf altijd nieuwsgierig. Neem nooit iets zonder slag of stoot aan en blijf altijd vragen stellen’ zegt Zvi Eyal (holocaustslachtoffer) waar we op bezoek zijn in Jerusalem. Wachters die niet alles zonder slag of stoot aannemen, lopen in vol vertrouwen op de muren van de Koningsstad in opdracht van Het Levende Woord (Jesaja 62). Drenkelingen die over kerkmuren heen zijn gestapt in de reddingsboot, het water is diep maar de blijde verwachting op Shalom voor Gods oogappel en ten slotte voor de wereld staat als een huis, wát een uitdaging! ‘De gedachte aan Jerusalem is in hun hart opgekomen’ (Jeremia 51:50b). De verkiezingen in Israël (17 maart 2015) hebben Bibi Netanyahu tot winnaar herkozen. Eretz Israël is blij met nieuwe kansen en verwachtingen. De 17e is voor ons een vrije dag, we huren een auto en rijden richting het noorden, zoeken de rust en natuur op bij het meer van Galilea, we trekken de tijd door in het voetspoor van Jeshua en Zijn discipelen. We volgen de vissers in hun bootjes en herinneren G’d aan de beloften voor Zijn volk, want eens gegeven, blijft gegeven!

Aly Nienhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>