Bart Repko

Na een kort ziekbed is onze dierbare vriend Bart Repko op 17 maart 2019 overleden in het Hadassah ziekenhuis, in zijn geliefde Jeruzalem. Donderdag 28 maart is hij in besloten kring in Soest begraven.In 2006 werd Bart door Vader geroepen om als wachter op de muren van Jeruzalem zijn positie in te nemen (Jesaja 62:6-7).…
Als klei in de handen van een pottenbakker.

Veertig jaar na de uittocht uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sluit God met Israël opnieuw een verbond, als aanvulling op het verbond dat Hij bij de Horeb met het volk had gesloten. Bij monde van Mozes houdt God de Israëlieten de geboden en wetten voor waaraan ze zich moeten houden…
Karmozijnwormpje

Psalm 22:7 (hsv)Maar Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.In deze psalm spreekt de Messias, door de mond van David, over de weg die Hij moet gaan. Het zijn aangrijpende woorden, die een millennium later exact zo in vervulling zijn gegaan als David had…
STARS

Weblog van Bas van Twist, oktober 2018We staan er wellicht nooit bij stil, maar zo’n vijfentwintig eeuwen moest de mensheid het in eerste instantie doen zonder geschreven openbaring van God. De Eeuwige gaf Zijn Thora immers pas toen Zijn volk uit Egypte trok. Tot die tijd moest de mens het doen met de lichten, die…

Weblog van Bas van Twist, juni 2018In Openbaring 11:3-13 lezen we een bijzonder verhaal, waarover al velen het hoofd hebben gebogen en waarover allerlei theorieën bestaan. Het gaat over Gods twee getuigen, die van Hem macht krijgen om te profeteren. Ze doen dat gedurende 1260 dagen, gehuld in een boetekleed. Echter, als zij hun getuigenis…
Ik was erbij

Weblog van Bas van Twist, november 2017De discipelen hadden heel de maaltijd al het gevoel dat er iets stond te gebeuren. Dat begon al aan het begin, toen Jeshua hen vertelde dat Hij er hevig naar had verlangd dit pesachmaal met hen te eten (Lucas 22:15). Die opmerking gaf hun een onbestemd en onrustig gevoel,…
Albert de Hoop

Voor iedereen die het weten wil, van 28 november tot en met 9 december houden Albert & Silvia de Hoop 10 spreekbeurten verspreid over heel Nederland:28 november – Noord-HollandHervormde Evangelisatievereniging, Landbouwstraat 20, Schagen29 november – Zuid-HollandDriestar, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda30 november – Zuid-HollandConcordia, Doctor Bossersstraat 11, 3295 AG ‘s-Gravendeel1 december – FlevolandMarsdiep 1,…
Psalm-110

Psalm 110 Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn Heer: Neem plaats aan Mijn rechterhand, Ik maak van Je vijanden een bank voor Je voeten.’ Uit Sion reikt de HEER U de scepter van de macht, U zult heersen over Uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat U ten

Veertig jaar na de uittocht uit Egypte, op de eerste dag van de elfde maand, sluit God met Israël opnieuw een verbond, als aanvulling op het verbond dat Hij bij de Horeb met het volk heeft gesloten. Bij monde van Mozes houdt God de Israëlieten de geboden en wetten voor waaraan ze zich moeten houden…